• English
  • Hotline: +84 975 881155

Dự án cùng loại

nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
21/05/2018

TRUNG TÂM LOGISTICS THĂNG LONG

VN
Quy mô: 34,000 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
10/03/2017

NHÀ KHO ICD TÂN CẢNG - SÓNG THẦN

VIÊT NAM
Quy mô: 3,000 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
20/08/2016

Srithai Song Than Factory.

Thái Lan
Quy mô: 5,500 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
30/01/2016

Nhà xường Ngọc Minh

VIỆT NAM
Quy mô: 8,400 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
31/07/2015

Kho lạnh Hoàng Lai

VIỆT NAM
Quy mô: 4,000 m2