• English
  • Hotline: +84 975 881155

Album: Đón Tiếp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

  • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

    Ông Trần Văn Đoàn Tụ - Chủ tịch Truong Phu Steel tháp tùng đoàn Doanh nghiệp đón tiếp Thủ Tướng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

  • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

    Ông Trần Văn Đoàn Tụ - Chủ tịch Truong Phu Steel tháp tùng đoàn Doanh nghiệp đón tiếp Thủ Tướng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

  • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

    Ông Trần Văn Đoàn Tụ - Chủ tịch Truong Phu Steel tháp tùng đoàn Doanh nghiệp đón tiếp Thủ Tướng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.