• English
  • Hotline: +84 975 881155
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
Truyền thông

Công ty Cổ phần Xây dựng & Kết cấu thép Trường Phú vinh dự được tuyên dương là Doanh nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

Công ty Cổ phần Xây dựng & Kết cấu thép Trường Phú vinh dự được tuyên dương là Doanh nghiệp...

nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
Truyền thông

Doanh nghiệp thép gặp khó trong hoạt động sản xuất - kinh doanh

Nhu cầu thép giảm mạnh do khó khăn chung của nền kinh tế khiến các doanh nghiệp thép đang niêm...