• English
  • Hotline: +84 975 881155
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
Tuyển dụng

Kỹ Sư Thực Tập

Không đơn thuần tiếp nhận sinh viên thực tập, nhằm thu hút người tài, TRƯỜNG PHÚ STEEL đã và đang...

nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
Tuyển dụng

TUYỂN KỸ SƯ KẾT CẤU THÉP

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, cơ khí Có ít nhất 02...

nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
Tuyển dụng

Ứng tuyển

Để sắp xếp phỏng vấn cùng TRƯỜNG PHÚ STEEL, hãy gửi CV của bạn đến chúng tôi và cho biết...